Wednesday, July 29, 2015

RIP Dr A.P.J .ABDUL KALAM

          RIP Dr A.P.J .ABDUL KALAM

"ஆலமரமான அப்துல்கலாம் அய்யா அவர்களே
வீழ்ந்தோம் என்று எண்ணாதீர்கள் !
அரசினர் தொழிற்பயிற்சி நிலைய
விழுதுகள் நாங்கள் இருக்கிறோம்
உங்கள் கனவை நனவாக்க!!! "

RIP Dr A.P.J .ABDUL KALAM

RIP Dr A.P.J .ABDUL KALAM

RIP Dr A.P.J .ABDUL KALAM

RIP Dr A.P.J .ABDUL KALAM
RIP Dr A.P.J .ABDUL KALAM

RIP Dr A.P.J .ABDUL KALAM

No comments:

Post a Comment

page

Followers

J.ELANGOVAN.TRICHY