Monday, November 30, 2015

கோவாபீச்க்கு வாங்க

கோவாவில் இனிய தமிழில் பேசி, தமிழ்நாட்டு அருசுவை உணவளித்து, தங்குவதற்கு அற்புதமான இடமளித்து ,சுற்றிபார்க்க சுத்தமான கெய்டை உடன் அனுப்பிய எங்கள் அருமை கோவா நண்பர் திரு எட்வின் அவர்களுக்கு எங்கள் மனமார்நத நன்றி.....

தொடர்புக்கு ....

PENCIL DRAWING - scenery

PENCIL DRAWING

தினம் ஒரு ஓவியம் வரைவோம் - 29-11-2015

scenery drawing


scenery drawing

Sunday, November 22, 2015

PENCIL DRAWING - Dr Vivekanandan Roopan Jeyaroopan

PENCIL DRAWING
தினம் ஒரு ஓவியம் வரைவோம் - 22-11-2015

Dr Vivekanandan Roopan Jeyaroopan

"""உயிர் """
இவர்களாலும் முடியாவிட்டால் 
இறைவனால் மட்டுமே முடியும் 
""காப்பாற்ற """


Dr Vivekanandan Roopan Jeyaroopan


Dr Vivekanandan Roopan Jeyaroopan

Saturday, November 21, 2015

PENCIL DRAWING - Sandow M. M. A. Chinnappa Thevar

PENCIL DRAWING 
தினம் ஒரு ஓவியம் வரைவோம் - 21-11-2015

"Sandow" Marudur Marudachalamurthy Ayyavoo Chinnappa Devar 

(Tamil:மருதூர் மருதாச்சலமூர்த்தி அய்யாவு சின்னப்ப தேவர்) (28 June 1915 - 8 September 1978) was an eminent producer of Tamil films in the mid 1950s through 1960s and 1970s. He is best known for his films featuring animals, and has produced numerous movies with M. G. Ramachandran as lead actor (16 movies with under his famous banner : Devar Films).
He launched all his movies under the Devar Films banner, which also produced the Rajesh Khanna's Bollywood hit Haathi Mere Saathi (1971) in which he achieved national fame.[1]

Sandow M. M. A. Chinnappa Thevar


Sandow M. M. A. Chinnappa Thevar


Friday, November 20, 2015

PENCIL DRAWING - Bruce Lee

PENCIL DRAWING 
தினம் ஒரு ஓவியம் வரைவோம் - 19-11-2015

Bruce Lee
Martial Artist

Bruce Lee was a Hong Kong American martial artist, Hong Kong action film actor, martial arts instructor, philosopher, filmmaker, and the founder of Jeet Kune Do. Lee was the son of Cantonese opera star Lee Hoi-Chuen. Wikipedia


Bruce Lee


Bruce Lee

Tuesday, November 17, 2015

PENCIL DRAWING - TREE

PENCIL DRAWING

தினம் ஒரு ஓவியம் வரைவோம் - 17-11-2015Tree
From Wikipedia, the free encyclopedia
For other uses, see Tree (disambiguation).
Common ash (Fraxinus excelsior), a deciduous broad-leaved (angiosperm) tree
European larch (Larix decidua), a coniferous tree which is also deciduous
Lepidodendron, an extinct lycophyte tree

In botany, a tree is a perennial plant with an elongated stem, or trunk, supporting branches and leaves in most species. In some usages, the definition of a tree may be narrower, including only woody plants with secondary growth, plants that are usable as lumber or plants above a specified height. Trees are not a taxonomic group but include a variety of plant species that have independently evolved a woody trunk and branches as a way to tower above other plants to compete for sunlight. In looser senses, the taller palms, the tree ferns, bananas and bamboos are also trees. Trees tend to be long-lived, some reaching several thousand years old. The tallest known tree, a coast redwood named Hyperion, stands 115.6 m (379 ft) high. Trees have been in existence for 370 million years. It is estimated that there are just over 3 trillion mature trees in the world.[1][2]

Monday, November 16, 2015

PENCIL DRAWING - M. N. Nambiar

PENCIL DRAWING 
தினம்  ஒரு ஓவியம் வரைவோம் - 16-11-2015
M. N. Nambiar
Film actor
Manjeri Narayanan Nambiar, known as M. N. Nambiar, was a film actor in Tamil cinema who dominated the industry in the role of villain for around 50 years. Wikipedia

M. N. Nambiar

M. N. Nambiar

Sunday, November 15, 2015

PENCIL DRAWING - JERISH

PENCIL DRAWING

தினம் ஒரு ஓவியம் வரைவோம் - 15-11-2015
இளம்  புயல் ஜெரிஷ் (jerish ) அவர்கள் 
JERISH 

JERISH 


Saturday, November 14, 2015

PENCIL DRAWING - Egyptian pyramids

PENCIL DRAWING

தினம் ஒரு ஓவியம் வரைவோம் - 14-11-2015


Egyptian pyramids
The Egyptian pyramids are ancient pyramid-shaped masonry structures located in Egypt. As of November 2008, there are sources citing both 118 and 138 as the number of identified Egyptian pyramids. Wikipedia


Egyptian pyramids

Egyptian pyramids

Friday, November 13, 2015

PENCIL DRAWING CHILDREN'S DAY - 14-11-2015

PENCIL DRAWING CHILDREN'S  DAY - 14-11-2015


Children's Day is recognized on various days in many places around the world, to honor children globally. It was first proclaimed by the World Conference for the Well-being of Children in 1925 and then established universally in 1954 to protect an "appropriate" day.[1]

அன்போடு உலகில் உள்ள அனைத்து குழந்தைகளுக்கும் இனிய வாழ்த்துக்களும், வணக்கங்களும் ...

நான் வரைந்த படங்களுடன் ..

Sunday, November 8, 2015

PENCIL DRAWING - M. K. Thyagaraja Bhagavathar

PENCIL DRAWING
தினம் ஒரு ஓவியம் வரைவோம் - 08-11-2015

M. K. Thyagaraja Bhagavathar
Film actor
Mayavaram Krishnamurthy Thyagaraja Bhagavathar, also called M.K.T., was a Tamil film actor, producer and Carnatic music singer. He is considered to be one of the most successful Tamil film actors ever. Wikipedia


M. K. Thyagaraja Bhagavathar


M. K. Thyagaraja Bhagavathar

Saturday, November 7, 2015

PENCIL DRAWING - VIJAYAKANTH

PENCIL DRAWING
தினம் ஒரு ஓவியம் வரைவோம் - 07-11-2015

VIJAYAKANTH 
Indian Politician

Vijayaraj better known by his stage name Vijayakanth, is an Indian politician and the current Leader of the Official Opposition of the Tamil Nadu Legislative Assembly. Wikipedia


VIJAYAKANTH 
VIJAYAKANTH 

PENCIL DRAWING - KABALI

PENCIL DRAWING

தினம் ஒரு ஓவியம் வரைவோம் - 06-11-2015

KABALI 

Rajinikanth
Film actor
ஹா ஹா ஹா...
கபாலி ...
ஆண்டவன் சொல்லிவிட்டார்
அருணாசலம் வரைந்துவிட்டார் ..
பொருத்திருந்தது பாருங்கள் .

KABALI 

KABALI 

Wednesday, November 4, 2015

ALTIMATE STAR AJITH - 04-11-2015

PENCILDRAWING 
தினம் ஒரு ஓவியம் வரைவோம் - 04-11-2015
வெற்றிக்  கொடி  ஏற்ற 
வேதாளத்திற்கு வாழ்த்துக்கள் ...
அதிரடியாய் தீபாவளியை 
அடிதடியாய் கலக்கவிருக்கும் 
அல்டிமேட் அஜீத் அவர்கள் 
ஆயிரம் ஆண்டுகள் வாழ்க வாழ்க ...

VETHALAM 


Ajith Kumar (born 1 May 1971) is an Indian film actor working predominantly in Tamil cinema. He has won three Filmfare Best Actor Awards, all for films which showcased him in multiple roles. In addition to his acting, Ajith, in a sabbatical, participated in the 2004 British Formula 3 season as a Formula Two racing driver and was ranked the third best motor car driver in India at his peak.

VETHALAM AJITH 

Monday, November 2, 2015

PENCIL DRAWING - M. S. Golwalkar

PENCIL DRAWING

தினம் ஒரு ஓவியம் வரைவோம் - 03-11-2015

M. S. Golwalkar
Biographer

Madhav Sadashiv Golwalkar, also known as Shri Guruji, was the second Sarsanghchalak of the Rashtriya Swayamsevak Sangh. Golwalkar wrote Bunch of Thoughts, and We, or Our Nationhood Defined. which is considered a controversial book. Wikipedia

M. S. Golwalkar
M. S. Golwalkar

Sunday, November 1, 2015

PENCIL DRAWING- Kanchipuram Maha Periyaval

PENCIL DRAWING
தினம் ஒரு ஓவியம் வரைவோம் - 02-11-2015
Kanchipuram Maha Periyaval 

Sri Chandrasekharendra Saraswati Mahaswamiji (20 May 1894 – 8 January 1994), or the Sage of Kanchi, was the 68th Jagadguru of the Kanchi Kamakoti Peetham. He is usually referred to as Paramacharya, Mahaswami or Maha Periyavar.


Kanchipuram Maha Periyaval 


Kanchipuram Maha Periyaval 


page

Followers

J.ELANGOVAN.TRICHY