Sunday, April 24, 2016

PENCILDRAWING - BODY BUILDING

PENCIL DRAWING 

தினம் ஒரு ஓவியம் வரைவோம் - 24-04-2016

BODY BUILDING


Bodybuilding is the use of progressive resistance exercise to control and develop one's musculature. An individual who engages in this activity is referred to as a bodybuilder. Wikipedia


BODY BUILDING


BODY BUILDING

BODY BUILDING

BODY BUILDING

BODY BUILDING

BODY BUILDING

Saturday, April 23, 2016

PENCIL DRAWING - CAT

PENCIL DRAWING

தினம் ஒரு ஓவியம் வரைவோம் - 22-04-2016

 PUZZY CAT
                 
PENCIL DRAWING - CAT
 PUZZY CAT


Conservation status
Domesticated
Scientific classification
Kingdom: Animalia
Phylum: Chordata
Class: Mammalia
Order: Carnivora
Suborder: Feliformia
Family: Felidae
Subfamily: Felinae
Genus: Felis
Species: F. catus
Binomial name
Felis catus[2]
Linnaeus, 1758[3]
Synonyms
Felis silvestris catus (subjective synonym)[4]
Felis catus domestica (invalid junior synonym)[5]

 PUZZY CAT
 PUZZY CAT

Wednesday, April 20, 2016

PENCIL DRAWING - MahaPeriyava

                         PENCIL DRAWING
தினம் ஒரு ஓவியம் வரைவோம் - 20-04-2016
                              MahaPeriyava

ஹரஹர சங்கர 
ஜெய ஜெய சங்கர 
ஹரஹர சங்கர 
ஜெய ஜெய சங்கர    MahaPeriyava
    MahaPeriyava
Blessed were those who were electrified in the mere presence of Sri MahaPeriyava
Blessed were those who were blessed in person by Sri MahaPeriyava
Blessed were those who had miraculous experience with Sri MahaPeriyava
Blessed were those who drank the nectar of wisdom from Sri MahaPeriyava
Blessed were those who were guided by Sri MahaPeriyava

But equally blessed are those devotees who have the blessing to emotionally feel such of those unique experiences through books, videos and audio sources.


   MahaPeriyava
      MahaPeriyava

Sunday, April 17, 2016

PENCIL DRAWING - Terry Fox

                                 PENCIL DRAWING
தினம் ஒரு ஓவியம் வரைவோம் - 17-06-2016

                                              Terry Fox

                                                Athlete
Terry Fox
Terry FoxTerrance Stanley "Terry" Fox CC OD was a Canadian athlete, humanitarian, and cancer research activist. In 1980, with one leg having been amputated, he embarked on a cross-Canada run to raise money and awareness for cancer research. Wikipedia
Born: July 28, 1958, Winnipeg, Canada
Died: June 28, 1981, New Westminster, Canada
Education: Simon Fraser University
Parents: Rolly Fox, Betty Fox
Siblings: Darrell Fox, Fred Fox, Judith Fox
Awards: Lou Marsh Trophy, Persons of National Historic Significance, Canadian Newsmaker of the Year


Terry Fox
Terry Fox

Friday, April 15, 2016

PENCIL DRAWING - Shah Rukh Khan

PENCIL DRAWING

தினம் ஒரு ஓவியம் வரைவோம் - 15-06-2016


                             Shah Rukh Khan
Film actorShah Rukh Khan
Shah Rukh Khan

Shah Rukh Khan, also known as SRK, is an Indian film actor, producer and television personality. Referred to in the media as the "Baadshah of Bollywood", "King of Bollywood" or "King Khan", he has ... Wikipedia
Born: November 2, 1965 (age 50), New Delhi
Spouse: Gauri Khan (m. 1991)Shah Rukh Khan
Shah Rukh Khan

Thursday, April 14, 2016

PENCIL DRAWING - P. Susheela

PENCIL DRAWING


தினம் ஒரு ஓவியம் வரைவோம் - 14-06-2016


                                 P. Susheela


P. Susheela
P. Susheela
Birth name - Pulapaka Susheela

Also known as-  Gandharva Gayaki, Gaana Saraswathi, Kannada Kogile

Born - November 13, 1935 (age 80)
Vizianagaram, Andhra Pradesh, India
Origin- Vijaya Nagaram
Genres -Playback singing, Carnatic music
Occupation(s)- Singer
Instruments- Vocalist

Years active -1951–presenPulapaka Susheela, commonly known as P. Susheela, is an Indian playback singer associated with the South Indian cinema for over six decades. She has been recognized by both the Guinness Book of World Records and the Asia Book of Records for singing most number of songs in Indian languages.[1] She is also the recipient of five National Film Award for Best Female Playback Singer and numerous state awards.[2][3] Susheela is widely acclaimed as a singer who defined feminism[4] in South Indian Cinema and is well known for her mellifluous[5][6] vocal performances[7] for over 40,000 film songs[8] across South Indian languages.

Wednesday, April 13, 2016

PENCIL DRAWING - Horse

PENCIL DRAWING - Horse
தினம் ஒரு ஓவியம் வரைவோம் - 13-06-2016

                              Horse

                                        AnimalThe horse is one of two extant subspecies of Equus ferus. It is an odd-toed ungulate mammal belonging to the taxonomic family Equidae. Wikipedia
Scientific name: Equus caballus
Lifespan: 25 – 30 years
Speed: 40 – 48 km/h (Galloping)
Mass: 380 – 1,000 kg (Adult)
Gestation period: 11 – 12 months
Higher classification: EquusHAPPY TAMIL NEW YEAR = 2016


தமிழ் புத்தாண்டு வாழ்த்துக்கள் - .14-02-2016.

நண்பர்கள் அனைவருக்கும் நாளை பிறக்கும் புத்தாண்டு 

சிறப்புற நான் வரைந்த ஓவியத்துடன் இன்றே வாழ்த்துக்கள் ......

ஹையக்ரீவர் மந்திரம்

ஞானானந்தமயம் தேவம் நிர்மல ஸ்படிகாக்ருதிம் 
ஆதாரம் ஸர்வ வித்யானாம் ஹையக்ரீவமுபாஸ்மாஹே


Hayagreeva
Hayagreeva


வாகர்த்த ஸித்திஹேதோ :
படத ஹயக்ரீவஸம்ஸ்துதிம் பக்த்யா ! 
கவிதார்க்கிககேஸரிணா 
வேங்கடநாதேந விரசிதாமேதாம் !!


    "துர்முக" என்றால் குதிரை என்று அர்த்தம்.
HORSE 

துர்முகி ஆண்டில் சுக்கிரனின் ஆதிக்கம் உள்ளது. 

சுக்கிரனுக்கு அடுத்ததாக ஆதிக்கம், அதிகாரம் பெறுவது,

புதன் .

புதனின் அதிதேவதை ஶ்ரீஹயக்ரீவர்.
ஞானம், கல்வி, நேர்மை ஆகியவற்றை அளிப்பவர் இவர்.
அவர் மகளே 'துர்முகி '.அவள் பெயரை இந்த துர்முகி ஆண்டு முழுவதும் ஶ்ரீ ஹயக்ரீவரின் சக்தியே மக்களுக்குத் துணையிருந்து வழிகாட்ட இருப்பதால், இந்த ஆண்டிற்கு இந்த பெயர் ஏற்பட்டுள்ளது.
அதாவது, பரி (குதிரை) முகத்தைத் கொண்டுள்ள ஶ்ரீ ஹயக்ரீவரின் அனுக்ரகத்தை தரும் ஆண்டாகத் திகழப் போவதை துர்முகி என்ற அவர் மகள் பெயர் கொண்டுள்ளது.தந்தையை வணங்க மகள் மனம் குளிர்வாள் அல்லவா .அதனால் 
ஸ்ரீ ஹயக்ரீவரை வணங்கி இந்த வருடம் முழுவதும் நன்மை அடைவோம் .Saturday, April 9, 2016

PENCIL DRAWING - Film actress Nayantara


                       PENCIL DRAWING

தினம் ஒரு ஓவியம் வரைவோம் - 05-04-2016

                 Film actress Nayantara


Diana Mariam Kurian (born 18 November 1984), better known by her stage name Nayanthara, is an Indian film actress who predominantly appears in Tamil, Teluguand Malayalam films.[8] She is also the recipient of numerous awards.

  Film actress Nayantara
     Film actress Nayantara

  Film actress Nayantara
   Film actress Nayantara

Sunday, April 3, 2016

PENCIL DRAWING -Sri Shiridi Sai Baba

PENCIL DRAWING

தினம் ஒரு ஓவியம் வரைவோம் - 03-04-2016
Sri Shiridi Sai Baba 


Sri Shiridi Sai Baba
Sri Shiridi Sai Baba 

Sai Baba of Shirdi, (28 September 1835 – 15 October 1918; resided in Shirdi) also known as Shirdi Sai Baba, was an Indian spiritual master who was regarded by his devotees as a saint, fakir, and satguru and also as the incarnation of the Ultimate Reality that is God. He was revered by his devotees belonging to various religions, and during, as well as after his life, it remained uncertain if he was a Hindu or a Muslim, or belonged to some other religion. This, however, was of no consequence to Sai Baba.[2] He stressed the importance of surrender to the true Satguru or Murshid, who, having gone the path to divine consciousness, will lead the disciple through the jungle of spiritual training, which will in turn carry the person across the abyss of mortal life.


Sri Shiridi Sai Baba
Sri Shiridi Sai Baba 

PENCIL DRAWING - RAKSHEEETHA PRIYA

PENCIL DRAWING

தினம் ஒரு ஓவியம் வரைவோம் - 31-03-2016
RAKSHEEETHA PRIYA 


RAKSHEEETHA PRIYA
RAKSHEEETHA PRIYA 

RAKSHEEETHA PRIYA
RAKSHEEETHA PRIYA 

PENCIL DRAWING - Easter eggs

PENCIL DRAWING - Easter eggs

தினம் ஒரு ஓவியம் வரைவோம் - 27-03-2016

Easter eggs, also called Paschal eggs, are decorated eggs that are often given to celebrate Easter or springtime. As such, Easter eggs are common during the season of Eastertide (Easter season). The oldest tradition is to use dyed and painted chicken eggs, but a modern custom is to substitute chocolate eggs, or plastic eggs filled with confectionery such as chocolate. 
Easter eggs
Easter eggs


Although eggs, in general, were a traditional symbol of fertility and rebirth,[2] in Christianity, for the celebration of Eastertide, Easter eggs symbolize the empty tomb of Jesus, from which Jesus resurrected. In addition, one ancient tradition was the staining of Easter eggs with the colour red "in memory of the blood of Christ, shed as at that time of his crucifixion."[3][6] This custom of the Easter egg can be traced to early Christians of Mesopotamia, and from there it spread into Russia and Siberia through the Orthodox Churches, and later into through Europe through the Catholic and Protestant Churches.This Christian use of eggs may have been influenced by practices in "pre-dynastic period in Egypt, as well as amid the early cultures of Mesopotamia and Crete".

PENCIL DRAWING - Rooster

                    PENCIL DRAWING
தினம் ஒரு ஓவியம் வரைவோம் - 24-03-2016

                                  Rooster

A rooster, also known as a cockerel or cock, is a male gallinaceous bird, usually a male chicken (Gallus gallus).


  Rooster
   Rooster


Mature male chickens less than one year old are called cockerels. The term "rooster" originates in the United States,[1] and the term is widely used throughout North America, as well as Australia and New Zealand.[2] The older terms "cock" or "cockerel", the latter denoting a young cock, are used in the United Kingdom and Ireland.[3]


  Rooster
   Rooster

"Roosting" is the action of perching aloft to sleep at day, which is done by both sexes. The rooster is polygamous, but cannot guard several nests of eggs at once. He guards the general area where his hens are nesting, and will attack other roosters that enter his territory. During the daytime, a rooster will often sit on a high perch, usually 0.9 to 1.5 m (3 to 5 feet) off the ground, to serve as a lookout for his group (hence the term "rooster"). He will sound a distinctive alarm call if predators are nearby.


(The term "cock" is also used generally to refer to a male of other species of bird, for example "Cock sparrow".)

PENCIL DRAWING - Amitabh Bachchan

PENCIL DRAWING

தினம் ஒரு ஓவியம் வரைவோம் - 21-03-2016

Amitabh Bachchan


Amitabh Bachchan
Amitabh Bachchan
Film actor
Amitabh Harivansh Bachchan is an Indian film actor. He first gained popularity in the early 1970s for movies like Zanjeer and Deewar, and was dubbed India's first "angry young man" for his on-screen roles in Bollywood. Wikipedia
Born: October 11, 1942 (age 73), Allahabad
Height: 1.85 m
Spouse: Jaya Bhaduri Bachchan (m. 1973)
Children: Abhishek Bachchan, Shweta Bachchan-Nanda

PENCIL DRAWING - Vikram (actor)

PENCIL DRAWING
தினம் ஒரு ஓவியம் வரைவோம் - 21-03-2016

Vikram (actor)

Film actor · chiyaanvikram.com
Vikram is an Indian film actor who predominantly appears in Tamil language films and has won six Filmfare Awards as well as one National Film Award and Tamil Nadu State Film Award amongst other recognitions ... Wikipedia
Born: April 17, 1966 (age 49), Chennai
Height: 1.68 m
Spouse: Shailaja Balakrishnan (m. 1992)


Vikram (actor)

Vikram (actor)


PENCIL DRAWING - SHIVA

PENCIL DRAWING

தினம் ஒரு ஓவியம் வரைவோம்  - 23-03-2016

                         SHIVA

Śiva, meaning "The Auspicious One", also known as Mahadeva ("Great God"), is one of the three major deities of Hinduism. According to Hindu mythology, Shiva is in the form of Vishnu and Brahma yet one with them
SHIVA
SHIVA 
சிவன் (Śiva, சிவா) என்பவர் இந்து சமயக் கடவுள்களில் ஒருவராகவும், ஸ்மார்த்த மதத்தில் வணங்கப்பெறும் ஆறு கடவுள்களில் ஒருவராகவும், சைவ சமயத்தின் முழுமுதற்கடவுளாகவும் வழிபடப்படுகிறார். சிவம் என்றும் சிவபெருமான் என்றும் பரவலாக அழைக்கப்பெறும் இவருக்கு ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட பெயர்கள் இருக்கின்றன. இவர் பிறப்பும் இறப்பும் இல்லாதவர் என்றும் , இவரே மும்மூர்த்திகளையும், தேவர்களையும், அசுரர்களையும் உலகினையும், உலக உயிர்களையும் தோற்றுவிப்பதாகவும், பிரளயக் காலத்தில் அனைவற்றையும் அழித்துத் தன்னுள் ஒடுக்கிச் சிவன் மட்டும் நிலையாக இருப்பதாகச் சைவ சமய இலக்கியங்கள் தெரிவிக்கின்றன. இந்து சமய புராணங்களிலும், இந்து தொன்மவியல் கதைகளிலும் மும்மூர்த்திகளில் அழிக்கும் கடவுளான ருத்திரன் இவரின் அம்சமாக கருதப்படுகிறார்.


PENCIL DRAWING - Bhagat Singh

PENCIL DRAWING
தினம் ஒரு ஓவியம் வரைவோம்  - 23-03-2016

Bhagat Singh

LegislatorBhagat Singh
Bhagat Singh was an Indian revolutionary socialist who was influential in the Indian independence movement. Wikipedia
Born: September 28, 1907, Khatkar Kalan
Died: March 23, 1931, Lahore, Pakistan
Books: Why I Am an Atheist, more
Siblings: Kultar Singh, Bibi Amar Kaur, Rajinder Singh, Bibi Shakuntla, Bibi Parkash Kaur, Jagat Singh, Ranbir Singh
Parents: Sardar Kishan Singh Sandhu, Vidyavati
Education: National College, Lahore, Dayanand Anglo-

page

Followers

J.ELANGOVAN.TRICHY