Wednesday, June 7, 2017

PENCIL DRAWING -ஶீ சிவஜோதி மோன சித்தர்


PENCIL DRAWING

தினம் ஒரு ஓவியம் வரைவோம் - 25-05-2017
PENCIL DRAWING -ஶீ சிவஜோதி மோன சித்தர்
PENCIL DRAWING -ஶீ சிவஜோதி மோன சித்தர்

PENCIL DRAWING -ஶீ சிவஜோதி மோன சித்தர்
PENCIL DRAWING -ஶீ சிவஜோதி மோன சித்தர்

PENCIL DRAWING -ஶீ சிவஜோதி மோன சித்தர்
PENCIL DRAWING -ஶீ சிவஜோதி மோன சித்தர்

PENCIL DRAWING -ஶீ சிவஜோதி மோன சித்தர்
PENCIL DRAWING -ஶீ சிவஜோதி மோன சித்தர்

PENCIL DRAWING -ஶீ சிவஜோதி மோன சித்தர்
PENCIL DRAWING -ஶீ சிவஜோதி மோன சித்தர்


ஶீ சிவஜோதி மோன சித்தர்....
தர்ம பரிபானை ஆசிரமம்...
செத்தவரை...
விழுப்புரம்...
அய்யா அவர்களை என் கைச்சித்திரத்துடன் வணங்குகிறேன்..
சித்தரின் அருளோடு இந்த நாள் இனிய நாளாக அமைய வாழ்த்துக்கள்...

No comments:

Post a Comment

page

Followers

J.ELANGOVAN.TRICHY